BRICK & BLOCK

BRICK & BLOCK

Blloqe bari dhe blloqe ndërthurëse

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Tulla e pjerrët

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Guri i frenuar

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Tulla shtrimi

111
222
333
444

bllok

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8